Σύκα

  • 3232001 Σύκα Καλαμάτας 250 γρ. τσαπέλα
  • 3232002 Σύκα Καλαμάτας 400 γρ. τσαπέλα
  • 3232003 Σύκα Καλαμάτας 800 γρ. τσαπέλα
  • 3232004 Σύκα Καλαμάτας 5 κιλών φάκελο
  • 7777091 Σύκα Καλαμάτας 240 γρ βάζο PET EASY OPEN
  • 7777093 Σύκα Καλαμάτας 380 γρ βάζο PET EASY OPEN
  • 7777094 Σύκα Καλαμάτας 840 γρ βάζο PET EASY OPEN
  • 7777095 Σύκα Καλαμάτας 5 ΚΙΛΏΝ βάζο PET EASY OPEN