Κράταιγος

  • 7272001 Κράταιγος 40 γρ. φάκελο
  • 7272597 Κράτζιγος 10 κιλών σακί
  • 7777054 Κράταιγος 35 γρ. βάζο PET EASY OPEN

Θεραπευτικές ιδιότητες:

Χρησιμοποιείται κυρίως για διαταραχές της καρδιάς και του κυκλοφορικού και ιδιαίτερα για τη στηθάγχη.
Οι βοτανοθεραπευτές της Δύσης το θεωρούν κυριολεκτικά ως «τροφή της καρδιάς», που βελτιώνει τη ροή του αίματος στους καρδιακούς μυς και επαναφέρει στο κανονικό τους καρδιακούς παλμούς.